Business English

Zapraszamy na specjalistyczne kursy Business English, na których Ty lub Twoi pracownicy przyswoicie wiedzę i słownictwo niezbędną do sprawnej komunikacji w swojej branży.

Przed rozpoczęciem kursu badamy potrzeby językowe pracowników oraz bezpłatnie przeprowadzamy testy wstępne pozwalające zakwalifikować przyszłych słuchaczy do odpowiednich grup zaawansowania.

Następnie, bazując na wieloletnim doświadczeniu, przedstawiamy odpowiedni program nauczania i odpowiadający mu zestaw podręczników. Na życzenie Klienta opracowujemy również specjalistyczny program nauczania dla określonej grupy zawodowej, którego głównym celem jest utrwalenie i rozbudowa specjalistycznego słownictwa.

Na życzenie Klienta przedstawiamy raporty dotyczące postępów w nauce poszczególnych grup bądź pracowników.

Po zakończeniu każdego z etapów oceniamy postępy, biorąc pod uwagę umiejętności językowe i opanowanie specjalistycznego słownictwa. Wskazujemy możliwości dalszego rozwoju wszystkich kompetencji językowych, aby kurs Business English przyniósł jak najlepsze rezultaty.