Centrum Logos

W biurze tłumaczeń LOGOS w Bydgoszczy znajdziecie Państwo także inne rodzaje przekładów:

  • à vista,
  • symultaniczne,
  • konsekutywne.

Przekładem à vista nazywamy rodzaj tłumaczenia, w którym tłumacz czyta tekst w języku obcym i na bieżąco tłumaczy go ustnie. Tę formę stosuje się na ogół w kancelariach notarialnych lub w sądach.

Przekład symultaniczny przebiega ustnie, na bieżąco, bez wcześniejszego przygotowania treści. To jedno z najtrudniejszych zadań dla osoby tłumaczącej. Wymaga bowiem nie tylko doskonałej znajomości języka, lecz również kontekstu i orientacji w temacie wypowiedzi.

Przekład konsekutywny charakteryzuje się tym, że osoba notuje treść wypowiedzi w specjalnym systemie zapisu, a następnie na podstawie notatek odtwarza tekst w języku docelowym. Od tej metody odchodzi się na rzecz rozpowszechnienia przekładów symultanicznych.